BARIERY

drogowe | chodnikowe

U12a

Z POPRZECZKĄ
Bariera drogowa / chodnikowa z poprzeczką z rury ocynkowanej, malowana proszkowo, oklejona folią odblaskową.

Rama rura fi 48,3
Poprzeczka rura fi 48,3

1500mm x 1500mm
2000mm x 1500mm

Rama rura fi 60,3
Poprzeczka  rura fi 48,3
fi 60,3

1500mm x 1500mm
2000mm x 1500mm

U12a

Z POPRZECZKĄ
Przykręcana bariera drogowa / chodnikowa z poprzeczką z rury ocynkowanej, malowana proszkowo,

Rura fi 48,3/48,3
fi 60,3/48,3
fi 60,3/60,3

1500mm x 1100mm
2000mm x 1100mm

U12a

Z DWOMA POPRZECZKAMI
Bariera drogowa / chodnikowa z dwoma poprzeczkami z rury ocynkowanej, malowana proszkowo, oklejona folią odblaskową.

Rama rura fi 48,3
fi 60,3
Poprzeczka rura fi 48,3
60,3

1500mm x 1500mm
2000mm x 1500mm

U12a

Z DWOMA POPRZECZKAMI
Przykręcana bariera drogowa / chodnikowa z dwoma poprzeczkami z rury ocynkowanej, malowana proszkowo.

Rura fi 48,3/48,3
fi 60,3/48,3
fi 60,3/60,3

1500mm x 1100mm
2000mm x 1100mm

U12a

BEZ POPRZECZKI
Bariera drogowa / chodnikowa bez poprzeczki z rury ocynkowanej, malowana proszkowo, oklejona folią odblaskową.

Rura fi 48,3
fi 60,3

1000mm x 1300mm
1500mm x 1500mm
2000mm x 1500mm

U12a

BEZ POPRZECZKI
Przykręcana bariera drogowa / chodnikowa bez poprzeczki z rury ocynkowanej, malowana proszkowo.

Rura fi 48,3
fi 60,3

1500mm x 1100mm
2000mm x 1100mm

U11a

SZCZEBLINKOWA
Bariera drogowa / chodnikowa - szczeblinkowa z rury ocynkowanej, malowana proszkowo.

Rura fi 48,3 / 48,3
fi 60,3 / 48,3
Wypełnienie fi 20

1500mm x 1500mm
2000mm x 1500mm
2400mm x 1500mm

U11a

SZCZEBLINKOWA
Przykręcana bariera drogowa / chodnikowa -szczeblinkowa z rury ocynkowanej, malowana proszkowo, oklejona folią odblaskową.

Rura fi 48,3 / 48,3
fi 60,3 / 48,3
Wypełnienie fi 20

1500mm x 1100mm
2000mm x 1100mm

U11a

SZCZEBLINKOWA Z DWOMA POPRZECZKAMI
Bariera drogowa / chodnikowa - szczeblinkowa z rury ocynkowanej, malowana proszkowo.

Rura fi 48,3/48.3
fi 60,3/48,3
Wypełnienie fi 20

1500mm x 1500mm
2000mm x 1500mm

U11a

SZCZEBLINKOWA Z DWOMA POPRZECZKAMI
Przykręcana bariera drogowa / chodnikowa - szczeblinkowa z rury ocynkowanej, malowana proszkowo, oklejona folią odblaskową.

Rura fi 48,3/48.3
fi 60,3/48,3
Wypełnienie fi 20

1500mm x 1100mm
2000mm x 1100mm

U12a

typ OLSZTYŃSKI
Bariera drogowa / chodnikowa z rury ocynkowanej, malowana proszkowo.

Słupek rura fi 48,3
Owal rura 48,3 

1500mm x 1500mm
2000mm x 1500mm

Słupek rura fi 60,3
Owal rura 48,3 

1500mm x 1500mm
2000mm x 1500mm

Słupek rura fi 60,3
Owal rura 60,3 

1500mm x 1500mm
2000mm x 1500mm

U12a

typ OLSZTYŃSKI
Przykręcana bariera drogowa / chodnikowa z rury ocynkowanej, malowana proszkowo, oklejona folią odblaskową.

Słupek rura fi 48,3
Owal rura 48,3 

1500mm x 1100mm
2000mm x 1100mm

Słupek rura fi 60,3
Owal rura 48,3 

1500mm x 1100mm
2000mm x 1100mm

Słupek rura fi 60,3
Owal rura 60,3 

1500mm x 1100mm
2000mm x 1100mm

U12b

ŁAŃCUCHOWA
Bariera drogowa / chodnikowa łańcuchowa z rury ocynkowanej, malowana proszkowo, oklejona folią odblaskową.

Słupek rura fi 48,3
fi 60,3
fi 76,1

L = 1500mm
      2000mm

U12b

ŁAŃCUCHOWA
Przykręcana bariera drogowa / chodnikowa łańcuchowa z rury ocynkowanej, malowana proszkowo.

Słupek fi 48,3
fi 60,3
fi 76,1

L = 1500mm
      2000mm

Słupek kończący

DO BARIERY ŁAŃCUCHOWEJ U12b
Słupek z rury ocynkowanej, malowany proszkowo, oklejony folią odblaskową.

Rura fi 48,3
fi 60,3
fi 76,1

H = 1500mm

Słupek kończący

DO BARIERY ŁAŃCUCHOWEJ U12b
Przykręcany słupek z rury ocynkowanej, malowany proszkowo.

Rura fi 48,3
fi 60,3
fi 76,1

H = 1100mm

U12a/U11a

typ LUBELSKI
Bariera drogowa / chodnikowa z rury ocynkowanej, malowana proszkowo, oklejona folią odblaskową.

Słupek fi 48,3
Owal fi 48,3
Wypełnienie fi 20

1500mm x 1500mm
2000mm x 1500mm

Słupek fi 60,3
Owal fi 48,3
Wypełnienie fi 20

1500mm x 1500mm
2000mm x 1500mm

U12a/U11a

typ LUBELSKI
Przykręcana bariera drogowa / chodnikowa z rury ocynkowanej, malowana proszkowo.

Słupek fi 48,3
Owal fi 48,3
Wypełnienie fi 20

1500mm x 1100mm
2000mm x 1100mm

Słupek fi 60,3
Owal fi 48,3
Wypełnienie fi 20

1500mm x 1100mm
2000mm x 1100mm

Bariera przeciwbryzgowa

BŁOTOCHRON - typ A
Bariera drogowa / chodnikowa przeciwbłotna z rury ocynkowanej, malowana proszkowo, oklejona folią odblaskową z ekranem z poliwęglanu.

Rura fi 48,3
fi 60,3

2000mm x 1500mm

Bariera przeciwbryzgowa

BŁOTOCHRON - typ A
Przykręcana bariera drogowa / chodnikowa przeciwbłotna z rury ocynkowanej, malowana proszkowo z ekranem z poliwęglanu.

Rura fi 48,3
fi 60,3

2000mm x 1100mm