U12a

Z POPRZECZKĄ
Bariera drogowa / chodnikowa z poprzeczką z rury ocynkowanej, malowana proszkowo, oklejona folią odblaskową.

Rura fi 48,3
Poprzeczka fi 48,3

1500mm x 1500mm
2000mm x 1500mm

Rura fi 60,3
Poprzeczka fi 48,3
fi 60,3

1500mm x 1500mm
2000mm x 1500mm

U12a

Z POPRZECZKĄ
Przykręcana bariera drogowa / chodnikowa z poprzeczką z rury ocynkowanej, malowana proszkowo,

Rura fi 48,3/48,3
fi 60,3/48,3
fi 60,3/60,3

1500mm x 1100mm
2000mm x 1100mm

Słupek drogowy/blokujący

Słupek z rury ocynkowanej, malowany proszkowo, oklejony folią odblaskową.

Rura fi 121

H – 1200mm

Słupek drogowy/blokujący

Przykręcony słupek z rury ocynkowanej malowany proszkowo, oklejony folią odblaskową.

Rura fi 121

H – 800mm